สัดส่วนของเพชร และ
ประกายความงามของเพชร

สัดส่วนของเพชร ประกายความงามของเพชร

สัดส่วนของเพชร และประกายความงามของเพชร (Light performance)

สวัสดีครับ วันนี้มีทรัพย์สินจะมาเล่าเรื่องสัดส่วนของเพชรต่อจากเรื่องการเจียรไน “ผลกระทบการเจียรไนเพชร” ในครั้งที่แล้วนะครับ ว่าการเจียรไนที่ดีควรมีสัดส่วนของเพชรเป็นอย่างไร เพื่อให้เพชรมีประกายสวยงาม ซึ่งก็จะส่งผลกับราคาเพชรนั่นเองครับ

คุณสมบัติการสะท้อนแสงและการหักเหแสงของเพชร

จากบทความที่แล้ว เราได้อ้างถึงคุณภาพการสะท้อนแสงและการหักเหแสงของเพชรซึ่งเป็นผลมาจากการเจียรไน โดยคุณสมบัติที่ต้องการประกอบด้วย

 1. ประกาย (Brilliance) คือความสว่างจากแสงขาวที่สะท้อนออกมาจากตัวเพชร

 2. ไฟ (Fire) คือการกระเจิงของแสง ซึ่งเราจะเห็นเป็นสีรุ้ง

 3. แวววาว (Scintillation) คือความมืดสว่างสลับกัน ที่เราจะเห็นเวลาขยับเพชรไปมา

โดยคุณสมบัติดังกล่าว จะเกิดจากสัดส่วนของเพชรภายหลังการเจียรไน และสัดส่วนของเพชรนี่เองที่จะนำมาใช้วัดเพื่อกำหนดเกรดการเจียรไนนั่นเอง 

ทางสถาบัน Gemological Institute of America (GIA) ได้สร้างมาตราฐานในการจัดคุณภาพการเจียรไนเพชรขึ้นมา เพื่อใช้วัดคุณภาพการสะท้อนแสงและการหักเหแสงของเพชร  โดยการวัดสัดส่วนการเจียรไนของเพชร จะถูกจัดออกเป็น 5 เกรด ได้แก่ Excellent, Very Good, Good, Fair และ Poor นั่นเอง โดยเพชรที่มีการเจียรไนเกรด Excellent จะมีราคาขายที่สูงที่สุด เช่นเดียวกับราคารับซื้อนั่นเอง ซึ่งวันนี้เราจะมาลงรายละเอียดว่าสัดส่วนของเพชรต้องเป็นอย่างไรถึงจะได้เกรดการเจียรไนที่ดีที่สุดจาก GIA กันครับ

เหลี่ยมเพชร

ก่อนที่จะกล่าวถึงเรื่องสัดส่วนของเพชรที่เหมาะสม เราต้องมาทำความรู้จักถึงส่วนประกอบของเหลี่ยมต่างๆบนเพชรกลมเหลี่ยมเกสร (Round Brilliant) กันก่อน ซึ่งประกอบด้วยเหลี่ยมต่างๆดังนี้ (Source: gia.edu)

จากภาพจะเห็นว่า เราสามารถแบ่งเพชรออกเป็นส่วนใหญ่ๆ ได้ 3 ส่วนคือ

 1. Crown หรือส่วนครึ่งบนของเพชร

 2. Girdle หรือส่วนขอบเพชร

 3. Pavilion หรือส่วนครึ่งล่างของเพชร

ซึ่งส่วน Crown จะประกอบด้วยเหลี่ยมต่างๆ ดังนี้

 • Table เป็นเหลี่ยมที่ใหญ่ที่สุดของเพชร หรือที่เราเรียกกันว่าหน้ากระดาน

 • Bezel facet หรือเหลี่ยมเบเซล เป็นเหลี่ยมที่ใหญ่รองลงมาจากเหลี่ยม Table

 • Star facet หรือเหลี่ยมสตาร์ เป็นเหลี่ยมที่อยู่ติดกับเหลี่ยม Table

 • Upper half facet เป็นเหลี่ยมที่อยู่ติดกับส่วน Girdle

สำหรับส่วนPavilion จะประกอบด้วยเหลี่ยมต่างๆ ดังนี้ 

 • Lower half facet เป็นเหลี่ยมที่อยู่ติดกับ Girdle 

 • Pavilion main facet 

 • Culet หรือ ก้นเพชร ซึ่งอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้

โดยเหลี่ยมทั้งหมดบนส่วน Crown และ Pavilion จะมีจำนวน 57 หรือ 58 (รวม Culet)  ซึ่งเป็นจำนวนเหลี่ยมมาตราฐานของเพชรกลมเหลี่ยมเกสร นั่นเอง

สัดส่วนเพชร

เมื่อเราทราบส่วนประกอบต่างๆของเพชรแล้ว ก็จะมากล่าวถึงสัดส่วนต่างๆของเพชรซึ่งส่งผลต่อการเล่นไฟของเพชรเม็ดนั้นๆกันครับ โดยจะอ้างอิงจากมาตราฐานของ GIA 

Table Size: เป็นค่าที่ได้จากการวัดความกว้างของหน้า Table เทียบกับเส้นผ่านศูนย์กลางของเพชร ซึ่งจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น % โดย % Table size ที่ดีที่สุดจะอยู่ระหว่าง 52 ถึง 62% 

ความลึกของ Pavilion (Pavilion Depth): เป็นค่าที่วัดจากความสูงของ Pavilion เทียบกับเส้นผ่านศูนย์กลางของเพชร เพชรที่มีสัดส่วน Pavilion Depth ที่ดีจะสามารถสะท้อนแสงกลับเข้าส่วน Crown ได้มากกว่า ในขณะเดียวกันถ้าสัดส่วน Pavilion Depth ไม่ดี จะเกิดปรากฏการณ์ดังนี้

 • เพชรที่มีความลึกมาก มักจะดูมืดตรงกลาง และถ้ามีความลึกมากกว่า 50% จะทำให้หน้า Table มืดทั้งหน้า หรือที่เรียกกันว่า Nailhead

 • ในขณะที่เพชรที่มีความตื้นมากเกินไป หรือต่ำกว่า 38% จะทำให้เกิด Fisheye หรือการที่ Girdle สะท้อนขึ้นมาบนหน้า Table

Pavilion Angle:มุมที่มีขนาดเหมาะสมจะอยู่ที่ประมาณ 40.6 ถึง 41.8 องศา 

Crown Angle:มุมที่มีขนาดเหมาะสมจะอยู่ที่ประมาณ 31.5 ถึง 36.5 องศา 

นอกจากนั้น ยังมีสัดส่วนอื่นๆเพิ่มเติมที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการสะท้อนและหักเหแสงของเพชร ซึ่งผู้อ่าน

“สามารถศึกษาเพิ่มเติมเรื่อง Diamond Anatomy ได้จากเว็บไซต์ GIA ” 

แต่อย่างไรก็ตาม การจัดเกรดการเจียรไนเพชรนั้น ต้องดูทุกๆสัดส่วนของเพชรประกอบกัน หากมีเพียงองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง ไม่ได้อยู่ในค่าที่เหมาะสม ก็จะส่งผลให้เกรดการเจียรไนของเพชร ไม่ได้ Excellent ทันที 

ซึ่งจะเห็นได้ว่า Cut หรือการเจียรไนนั้นเป็น factor 1 เดียว ใน 4cs ซึ่งมาจากผลงานของมนุษย์ผู้เจียรไน และเป็นการแสดงถึงฝีมือขอมนุษย์ในการนำความงามที่แท้จริงของเพชรแต่ละเม็ดออกมาสู่จากตาผู้ชื่นชมเพชร ดังนั้น cutting หรือการเจียรไน จึงนับเป็น factor ที่มีความสำคัญที่สุดในหลัก 4Cs นั่นเอง

บทสรุป

การเจียรไนนับว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญมาก ในการทำให้เพชรมีความสวยงาม สะท้อนแสง เล่นไฟ ดังนั้นเมื่อจะเลือกซื้อเพชรไม่ว่าจะสำหรับใส่เพื่อความสวยงาม หรือซื้อเพื่อการลงทุน ทางเราแนะนำให้เลือกซื้อเพชรที่มีการเจียรไนที่ดีที่สุดเพื่อให้เพชรสามารถสะท้อนถึงคุณค่าที่แท้จริงของมันออกมา แต่อย่างไรก็ตามเพชรแต่ละเม็ดก็มีลักษณะเฉพาะตัวของตัวเอง ถ้าเราถูกใจเพชรเม็ดไหนก็สามารถเลือกซื้อได้ตามใจชอบ ขอเพียงแค่อย่าให้ถูกร้านที่ขายหลอก เอาเพชรปลอม เพชรสังเคราะห์มาขายเป็นเพชรแท้ราคาแพงก็พอ หากสนใจเพชรแท้ธรรมชาติ ราคาจับต้องได้ สามารถเลือกสรรได้ที่ร้านค้าออนไลน์ Meesubsin หรือแอดไลน์เข้ามาคุยกับเราได้เลยที่นี่ คลิกเพิ่มเพื่อน

Image hover effect image

Image hover effect image

555 ซอย โชคชัยจงจำเริญ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

Image hover effect image

Image hover effect image

555 ซอย โชคชัยจงจำเริญ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า